Kasutustingimused

Kodulehe üldtingimused

1. Üldsätted

1.1. Üldised tingimused kehtivad kliendi (edaspidi Ostja) ja www.kingistuudio.eu (edaspidi Müüja) omaniku:

OÜ Teen Tööd
Raudtee 9, Paide
Reg. nr.: 16414985

vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.giftstudio.info. Kui Ostja edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuse jõustumist, siis Ostja jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.4. Müüja ja Ostja soovivad kaubelda www.kingistuudio.eu kodulehekülje kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel.

1.5. Müüja koduleheküljel tellimust vormistades ning maksmist sooritades kinnitab Ostja, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. Tellimuse esitamine

2.1. Ostja valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi.

2.2. Ostja kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest talle sobiva maksemeetodiga. Palume Ostjal kontrollida enne tellimus/arve tasumist, et Tellimus/arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.

2.3. Tellimuse kinnitamiseks saadetakse Ostjale tellimus/arve ostukorvi kinnitamisel sisestatud e-posti aadressile.

2.4. Müüja ja Ostja vahel jõustub müügileping alates Ostja poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest Müüja arvelduskontole.

3. Kauba hind

3.1. Kingipoe koduleheküljel müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes. Kõik hinnad on toodud lõpphinnana.

3.2. Müüja jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Ostja edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli tellimuse kinnitusel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3.3. Täpsem informatsioon kohaletoimetamisviiside ja -hindade kohta on toodud punkti „Kohaletoimetamine” all.

4. Ostmine

4.1. E-poest on võimalik osta interneti teel vaid neid kaupu, millel on link “Lisa ostukorvi”.

4.2. Kauba hind või kauba saadavus võib jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne vastavate tingimuste muutmist, kehtivad ostjale tellimuse hetkel kehtinud lepingutingimused.

4.3. Kui e-poel ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa.

4.4. Lehel „Ostukorv” saab soovi korral veel muuta ostukorvi sisu. Pärast tellimuse kinnitamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa ning ostukorv tühjendatakse toodetest. Kui katkestate tellimuse pärast tellimuse sisestamist, tuleb kaubad ostukorvi uuesti valida. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud võib alustada maksmist.

5. Maksmine

5.1. E-poes saab maksta valitud kauba eest vastavalt kliendi poolt valitud maksele

5.2. NB! Pärast kaupade eest tasumist, paneme teie toote teele.

5.3. E-poes teostatud ostud vaadatakse läbi ajavahemikus 10.00-20.00.

6. Kohaletoimetamine

6.1. Ostjal on võimalik kaup kätte saada läbi Smartposti või Omniva pakiautomaatidest.

6.2. Kõik e-poest ostetud kaubad jõuavad Ostja poolt valitud postiautomaati või tellitud aadressile 3 kuni 5 tööpäeva jooksul (Eesti Vabariigi piires). Kui tellimus on esitatud nädalavahetusel või pühade ajal, siis tarnitakse kaup tellijani pühadele järgnevatel tööpäevadel.

6.2.1 Allahindlus perioodil sooritatud ostud jõuavad ostajani maksimaalselt 14 tööpäevaga.

6.3. Kohaletoimetamise hind on 4 € olenemata tellitud kauba kogusest (Eesti Vabariigi piires). Üle 50€ ostu puhul on tarne TASUTA

7. Kauba tagastamine

7.1. Tarbijal on õigus 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast kaup tagastada ja saada tasutud raha tagasi 30 päeva jooksul (v.a. kauba tagasisaatmise transpordikulu).

7.2. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis.

7.3. Tagsi ei võeta eritellimusel toodetud kaupa.

7.4. Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, peab klient kohe ühendust võtma müüja esindajaga kirjutades e-posti aadressil 1kingipood@gmail.com või pöördudes stuudio KINGIPOODI aadressil Tallinna 2, Paide.

7.5. Müüja vastutab kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle kliendile.

7.6. Tagasimaksmise aeg hakkab kehtima hetkest, kui olete mittesobiva kauba tagastanud müüjale, kes on selle kätte saanud ning üle kontrollinud.

7.7. Kauba tagastamiseks tuleb läbi Smartposti või Omniva kaup tagasi saata kasutades sama koodi millega te kauba kätte saite. Tellimusele tuleb juurde panna tagastusleht.

8. Kliendi isikuandmete töötlemine

8.1. Müüja kasutab kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ulatuses, mis on vajalik kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a posti- või kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik kauba kliendile kättetoimetamiseks.

8.2. Müüjal puudub internetipanga vahendusel kauba eest tasumisel juurdepääs kliendi pangaandmetele.

9. Müügigarantii ja pretensiooni esitamine

9.1. Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 14 päeva jooksul alates kauba kliendile üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 7 päeva jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest viivitamatult, hiljemalt 7 päeva jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.

9.2. Kliendil on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressile 1kingipood@gmail.com  või kingistuudio aadressil Raudtee 9, Paide. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

9.3. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

9.4. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest või hoiustamisest tekkinud kahjude eest.

9.5. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse, tarbijakaebuste komisjoni ja/või Harju Maakohtu poole.

10. Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:

10.1. Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.

10.2. Nõuda lepingust taganemist, juhul kui:

10.2.1. müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,

10.2.2. parandamine ebaõnnestub,

10.2.3. müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,

10.2.3. kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

10.3. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest juhul, kui:

10.3.1. toote rikke on põhjustanud vale kasutamine või lohakas hooldus; toode on juba avatud mitte meie ettevõtte poolt;

10.3.2. mehhaaniliste vigastuste korral;

10.3.3. rikke on põhjustanud ülepinge, vee- või tulekahju või muud tootjast mittesõltuvad asjaolud;

10.3.4. tootel puudub ostutšekk või arve.

10.4. E-poest ostetud kaupade või teenustega seotud kaebused tuleb edastad e-posti aadressil: 1kingipood@gmail.com. Kauba võib tagastada kingistuudio aadressil Raudtee 9, Paide.

11. Muud tingimused

11.1. Müüja kasutab Ostja poolt antud isikuandmeid ainult Ostja ostutellimuse täitmiseks. Müüja ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ( Ostja nimi, telefoninumber ja kohaletoimetamise aadress) ja seadusega ettenähtud juhtudel.

11.2. Kaupade eest tasumiseks vastutab ostja ise.

11.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Ostja ja Müüja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.’

11.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Ostjal kui Müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

Lisainfo tellimuse kohta
Kingistuudio
Tel 56633280
1kingipood@gmail.com
E-R 10-18

Close My Cart
Close Wishlist

Recently Viewed

Close
Close

Close
Navigation
Categories